Vad är lymfmassage och manuellt lymfdränage?

Lymfmassage och manuellt lymfdränage (MLD) är en lätt, mjuk och behaglig behandling.

Med hjälp av djupandning, lätta tryck och strykningar i lymfflödets riktning stimuleras kroppens transport av vätska och slaggprodukter. 
Behandlingen gör att du slappnar av och flödet i hela kroppen förbättras, många känner sig mjukare, rörligare och lättare i kroppen efter behandlingen. 


För vem passar lymfmassage och manuellt lymfdränage (MLD)?

Lymfmassage och manuellt lymfdränage passar nästan alla men speciellt vid olika typer av svullnad och ödem (primärt eller sekundärt efter tex operation), lipödem, olika smärttillstånd, stelhet, domningar, hormonell obalans, oro och stressymptom eller vid allmän svullnadskänsla. 

Lymfmassage och manuellt lymfdränage ges inte vid pågående infektion, blodpropp eller vid svår hjärtsjukdom.


Vad är Deep Oscillation?

Deep Oscillation är en skonsam behandlingsmetod som pulserar ett elektrostatiskt fält och skapar vibrationer i vävnaden. 

Metoden har en djupverkande effekt på hud, bindväv, subkutant fett, muskler, blod- och lymfkärl och underlättar transporten av näringsämnen, slaggprodukter, blodgenomströmning och kroppens eget lymfdränage. 

 Behandling kan ske tidigt efter skada eller operation för att påskynda läkning, dämpa lokala inflammationer och lindra smärta.
Även kroniska tillstånd som t ex lymfödem kan behandlas.  Dees Oscillation uppfyller alla kriterier för medicinsk utrustning. 
 

Behandlingen är mjuk, smärtfri och avslappnande och utförs med hygieniska vinylhandskar.
Den dag du kommer på behandling, använd ej lotion, olja eller liknande på kroppen, kroppen behöver vara "torr".


För vem passar Deep Oscillation?

Följande fysiologiska effekter är kliniskt validerade efter behandling med Deep Oscillation: 

Smärtlindring, antiinflammatorisk effekt, reducering av ödem och fibroser, förbättrad sårläkning, ökad rörlighet och minskad hudirritation.

Deep Oscillation ges inte vid pågående infektion, blodpropp, svår hjärtsjukdom, graviditet eller om du har pacemaker eller något annat elektroniskt implantat.