Om lymf​systemet

Lymfsystemet består bland annat av lymfkärl som transporterar bort överskottsvätska och slaggprodukter från ämnesomsättningen. 

Lymfsystemet är livsviktigt för immunsystemet och kroppens försvar mot infektioner. Lymfnoder (lymfknutor) suger upp en del av lymfan och förstör bakterier, virus och annat som kan vara skadligt för kroppen. 

Lymfsystemet kan påverkas efter operationer, gamla skador (ärrvävnad), inaktivitet, felaktig kost eller läkemedelsbehandling. 

Problem med lymfsystemet kan också vara medfött. 


O​m ​mig

Jag som​ driver Din Lymfhälsa i Lindesberg heter Rosita Björklund och är medicinsk lymfterapeut och lymfmassör. Jag har genomgått kurs i Kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) i Huddinge och är också utbildad vid Axelsons Institute i Stockholm. 

I grunden är jag farmaceut (Leg. receptarie) med legitimation från Socialstyrelsen.I trygga händer

Jag är medlem Svenska Massage Akademins Riksförbund (SMARF) där alla medlemmar är välutbilade, arbetar enligt förbundets etiska regler och är behandlingsskade- och ansvarsförsäkrade för din trygghet.